MADEIRA ETHICS

Ethics

MADEIRA is een wereldwijde speler in de borduurgarenindustrie en wereldwijd nummer een. 

Deze status kan alleen bereikt worden wanneer wij trouw blijven aan onze bedrijfsethiek van continue verbetering van alle facetten binnen de onderneming.  

MADEIRA behandelt haar partners zoals MADEIRA graag door hen wordt behandeld. Dit is met eerlijkheid, integriteit en wederzijds respect.

MADEIRA behandelt iedereen gelijk, ongeacht nationaliteit, ras, geslacht en godsdienst. MADEIRA zal nooit gebruik maken van eventuele kinderarbeid. MADEIRA neemt geen personen beneden de leeftijd van 16 jaar in dienst. MADEIRA zal nooit gebruik maken van eventuele gedwongen arbeid, noch de gevangenis, noch anderzins. 

Geen enkele werknemer van MADEIRA moet meer dan 45 uur per week werken. Voor de overuren, nationale feestdagen, vakanties, enz. voldoet MADEIRA ten minste aan de wettelijke regelgeving in de respectievelijke landen.

MADEIRA betaalt haar werknemers ten minste het minimumloon en trekt geen loon voor eventuele tuchtrechtelijke overtredingen van werknemers af. 

MADEIRA verleent zwangerschaps- of ziekteverlof, zelfs als dat niet wordt opgelegd door de respectievelijke landelijke wetten. Voor alle aanvullende uitkeringen biedt MADEIRA ten minste wat wettelijk verplicht is in het betrokken land. 

MADEIRA voldoet aan de hoogste normen op het gebied van veiligheids- en gezondheidsvoorschriften ter bescherming van haar medewerkers. 

Productie: De productieprocessen van MADEIRA zijn volledig milieuvriendelijk. 

Product: De producten van MADEIRA zijn in overeenstemming met de hoogst mogelijke veiligheidsvoorschriften en zijn gecertificeerd als volkomen veilig voor de mens. 

Recycling: Wanneer het mogelijk is, ongeacht of dit wettelijk verplicht is of niet, zal MADEIRA alle goederen die zij produceert op een milieuvriendelijke wijze recyclen.