Online Glossary

Afmonstering

Tijdens de afmonstering moeten de geschikste kleuren uitgezocht worden. MADEIRA biedt u hiervoor kleurenkaarten, een kleurenassortiment en software om kleuren op elkaar af te stemmen (voor meer informatie COLOR DEFINITION PACKAGE Vers.2).

Back