Online Glossary

Dichtheid = dichtheid van steken

Betreft het uitvoeren van het borduur programma. Hoe dicht liggen steken binnen een patroon bij elkaar. Als de dichtheid van de steken te hoog is, kan dit problemen veroorzaken, in het ergste geval leiden deze tot een breuk van de naald. Deze manier (punchen) moet zich altijd richten tot de gebruikte grondstof en de ingezette garensterkte wat de dichtheid van de steken betreft.

Back